Uvjeti korištenja

piše: Danijela Kušen

Uvjeti korištenja portala  eternall.hr

Upotrebljavajući web stranice www.eternall.hr dajete svoj pristanak na poštivanje odredbi ovog ugovora o navedenim uvjetima uporabe. Ako se sa istima ne slažete, molimo vas da ne koristite navedeni internetski portal.

Ograničenja u upotrebi materijala

Materijali na web stranicama  www.eternall.hr zaštićeno su autorsko pravo tvrtke ETERNAL INTERNATIONAL  d.o.o., Zagreb ili drugih pravnih osoba. Tekstovi, grafike, baze podataka, HTML kod i ostalo, intelektualno su vlasništvo ETERNAL INTERNATIONAL  d.o.o. ili drugih pravnih osoba te su zaštićeni Zakonom o autorskim pravima.

Prenošenje sadržaja

Materijali sa  www.eternall.hr ne smiju biti kopirani, izdavani, prevođeni, ili na bilo koji drugi način distribuirani ukoliko se prethodno o istome ne pošalje upit slanjem maila na danijela.kusen16@gmail.com i ukoliko se ne navede direktni izvor (uključujući poveznicu odnosno link prema izvornom članku ili, u dogovoru s uredništvom, prema naslovnoj stranici  www.eternall.hr).

Sadržaj nastao u suradnji s našim partnerima

Portal  www.eternall.hr sadrži članke koji su nastali u suradnji s našim partnerima – s tim u vezi prilikom objavljivanja takvog sadržaja naznačit ćemo o kojem se partneru radi unutar članka ili unutar ovih uredbi o korištenju.

Vlasništvo baza podataka, licence (dozvole) i upotreba

ETERNAL INTERNATIONAL  d.o.o. je vlasnik  www.eternall.hr.

ETERNAL INTERNATIONAL  d.o.o. i njegovi suradnici zadržavaju sva prava i, ovim ugovorom, niti jedno pravo intelektualnog vlasništva nije prenosivo. ETERNAL INTERNATIONAL  d.o.o. vam time dodjeljuje ne ekskluzivnu i neprijenosnu dozvolu za uporabu baza podataka na web stranicama  www.eternall.hr. Baze podataka se mogu upotrijebiti samo za uvid u informacije te za vađenje istih, u opsegu opisanom u tekstu koji slijedi. Čitanjem ovog ugovora, obvezujete se na korištenje informacija iz baza podataka  www.eternall.hr, jedino za vašu privatnu uporabu , a ne prodavanje ili posredovanje informacija, publiciranje, distribuiranje, prenošenje ili reproduciranje bilo kojeg dijela baze podataka (bilo direktno ili u sažetoj, selektivnoj ili tabeliranoj formi). Možete napraviti ograničeni broj kopija svakog outputa, u machine-čitajućoj formi ili u hard copy formi, što je dovoljno za gore spomenute dozvoljene ciljeve. Ništa ovdje spomenuto ne daje vam pravo kreiranja bilo kakvih baza podataka, direktorija ili hard copy publikacija – iz ili od baza podataka, niti za internu, niti za eksternu uporabu.

Jamstvo, odgovornost

ETERNAL INTERNATIONAL  d.o.o. se odriče svih jamstava, izričitih ili neizravno izraženih, uključujući, ali ne ograničavajući se na mogućnost prodaje u određene svrhe. ETERNAL INTERNATIONAL  d.o.o. ne jamči da će funkcije sadržane u materijalima biti oslobođene grešaka, da će nepravilnosti biti ispravljene, kao ni da je server DRUŠTVA oslobođen virusa te ostalih štetnih komponenti. ETERNAL INTERNATIONAL  d.o.o. ne garantira ispravnost i točnost uporabe te rezultate uporabe materijala dostupnih na web stranicama  www.eternall.hr. Vi (a ne ETERNAL INTERNATIONAL  d.o.o.) preuzimate kompletne troškove svih potrebnih popravaka, servisiranja ili ispravljanja. Zakon koji je na snazi možda neće dopustiti isključenje impliciranih jamstava pa je moguće da se spomenuto isključenje ne odnosi na vas. Niti u jednom slučaju ETERNAL INTERNATIONAL  d.o.o. neće biti odgovoran za štete proizašle iz nemarne ili nestručne uporabe materijala na web stranicama  www.eternall.hr, čak i ako su ETERNAL INTERNATIONAL  d.o.o. ili njegovi autorizirani zastupnici bili upozoreni na mogućnost takvih šteta. Zakon možda ne dopušta ograničenja ili isključivanje odgovornosti za slučajne ili logične štete, pa je moguće da se ovo ograničenje ili isključenje ne odnosi na vas.

Informacije na web stranicama  www.eternall.hr pripremljene su pomno i stručno, no ETERNAL INTERNATIONAL  d.o.o. ne može odgovarati za posljedice njihove primjene. Svi podaci na web stranicama  www.eternall.hr dostupni su za uporabu jedino u svrhu informiranja. Namjena informacija sadržanih na web stranicama  www.eternall.hr nije pružanje pravnih, financijskih ili poreznih savjeta, ili bilo kojih drugih sličnih individualnih savjeta ili savjeta za kompanije. Usluge opisane na web stranicama  www.eternall.hr ponuđene su samo u pravnu nadležnost gdje mogu biti legalno ponuđene. Informacije na web stranicama  www.eternall.hr nisu sveobuhvatne te su iste ograničene informacijama dostupnima ETERNAL INTERNATIONAL  d.o.o..

Poveznice (linkovi) i obilježja, robne marke

ETERNAL INTERNATIONAL  d.o.o. kao jedini vlasnik web stranica  www.eternall.hr nije nužno povezan sa web stranicama čije su poveznice ovdje navedene i ne odgovara za njihov sadržaj. Pridružene web stranice služe isključivo vama, kako bi pridonijeli praktičnosti uporabe  www.eternall.hr te im stoga pristupate uz vlastiti rizik. Postojanje poveznica za ostale web stranice te preporuke za određene proizvode, usluge ili publikacije koje nisu dio  www.eternall.hr te njegovih pomoćnih i pridruženih web stranica ne znači dopuštenje ETERNAL INTERNATIONAL  d.o.o. za njihovo korištenje.

Određena imena, grafike, obilježja robnih marki, ikone, dizajn, riječi, naslovi i fraze na  www.eternall.hr mogu činiti zaštitne znakove, imena ili znakove usluga ETERNAL INTERNATIONAL  d.o.o. ili njegovih zasebnih jedinica. Izlaganje zaštitnih znakova na  www.eternall.hr ne podrazumijeva dozvolu njihovog korištenja u bilo kakve svrhe. Svako neautorizirano kopiranje, snimanje, modificiranje te reprodukcija zaštitnog znaka i/ili ostalog sadržaja u vlasništvu  www.eternall.hr može značiti kršenje zakona o zaštitnim znakovima i/ili zakonima o kopiranju te osoba može biti podvrgnuta odgovarajućem pravnom postupku.

Tajnost (povjerljivost) kodova, zaporki i informacija

Vašim pristupom na ovaj  www.eternall.hr, podrazumijeva se stroga povjerljivost i tajnost pretplatničkog koda, korisničkog imena, korisničkog ID-a, korisničke zaporke, te svih vama dostupnih informacije do kojih ste došli putem dobivene šifre za pristup web stranicama  www.eternall.hr. Zabranjeno je kopiranje ili bilo kakvo javno iznošenje takvih informacija.

Ostalo

Ovaj ugovor o uvjetima uporabe odnosi se na svaki pristup  www.eternall.hr .

ETERNAL INTERNATIONAL  d.o.o. kao jedini vlasnik  www.eternall.hr zadržava pravo izmjene ovog Ugovora – izdavanjem nove verzije dokumenta koja će biti važeća od datuma objavljivanja iste na ovoj web stranici.

Svaki pristup informacijama na  www.eternall.hr bit će zasebna i diskretna transakcija.

Ovi uvjeti o uporabi ne smiju biti ustupljeni bez unaprijed danog pismenog dopuštenja ETERNAL INTERNATIONAL  d.o.o., te će se isti tumačiti i provoditi u skladu sa Zakonima.

eternall instagram

eternall twitter

eternall facebook