Nužno buđenje svijesti

piše: Petar Katusic

Tema održivog razvoja svakim danom postaje imperativ u razvoju svijesti bez obzira o kojoj temi raspravljali. Nasljeđe koje ostavljamo našim potomcima sve je više upitno ukoliko nismo spremni poduzeti aktivne mjere kako isprovocirati te educirati proizvođače i potrošače o štetnom utjecaju neodgovornog ponašanja koje utječe na zdravlje ljudi ali i na život na zemlji što najviše podrazumijeva klimatske promjene.

Svaki brend ili robna marka ili kompanija ima kao jedan od bitnijih zahtjeva i održivost proizvodnje i procesa koji su ključni za napredak a vezani su uz nekoliko najbitnijih tema – dotaknuli smo se nekoliko njih uz pomoć korporacije koja je vrlo aktivna i ozbiljna u razvoju održivosti posebno intenzivno zadnjih 7 godina a vezana je uz kavu i njenu ugroženu proizvodnju uzrokovanu negativnim klimatskim promjenama.

De’Longhi, politika održivog razvoja u trajanju od 20 godina

Kava je jedno od najomiljenijih i najpopularnijih pića za početak dana i stoga spada u proizvode koji se nalaze na vrhu ljestvice po količini proizvodnje. Potrošači kave koji traže visokokvalitetna zrna također postaju sve svjesniji etičkih i ekološki prihvatljivih praksi u industriji kave. U primjeru De’Longhi uzgajivači su pošteno plaćeni, imaju dostatnu obuku i odgovarajuće radne uvjete. Dodatno usmjereni su na radni proizvodnju bez plastike, neutralan ugljik, koriste obnovljive izvore i sugeriraju kompostiranje iskorištene sirovine.

Poštena trgovina važan je element u svakoj industriji, ali uzgajivači kave jedni su od najosjetljivijih na fluktuacije tržišnih cijena, a poštena trgovina osigurava zaštitu uzgajivača, zbog čega mnogi potrošači kave traže robne marke koje osiguravaju poštenu radnu praksu.

Elektornički i plastični otpad

Odgovorno ponašanje potrošača je uvijek razumna kupnja provjereno kvalitetnih proizvođača elektroničkih uređaja koji uvijek imaju bolju iskoristivost i dulje trajanje što je neminovno bitno kako bismo okoliš rasteretili plastičnih i metalnih dijelova koje nužno moramo reciklirati zahtjevnim procesima sa dodatnim utroškom energije.

Iz istog razloga De’Longhi premium brend kroz svoju povijest i iskustvo ima vrlo jasne zahtjeve i visoke kriterije po pitanju kvalitete proizvoda i duljem vijeku trajanja te smanjenim servisiranjem istih.

Dodatni način brige o okolišu ali i o nepcima njihovih potrošača je intenzivan fokus na proizvodnju iz obnovljivih izvora i aparata za kavu koji koriste kavu u zrnu.

Naime proces mljevenja zrna kave i izrade u aparatima odvija se s minimalnom količine vode te u isto vrijeme maksimalnim okusom s čime se skraćuje put od zrna do šalice ali smanjuje i količinu plastike tj. štetnog otpada koji se mora reciklirati jer se ne koriste kapsule.

Inovativni uređaji za kavu poput Magnifica Start ( skupina potpuno automatiziranih) i La Specialista Arte uređaja, koje je De’Longhi predstavio ove godine, pružaju idealan spoj pametne tehnologije “od zrna do šalice”, prepoznatljivog stila i vrhunskog okusa espressa ali i svih vrsta napitaka od kave

Organski uzgoj hrane

doprinosi ne samo zdravijoj konzumaciji već i smanjenje uporabe štetnih pesticida i negativnih posljedica na tlo i ljudski organizam. De’Longhi proizvodi kavu 100% organskog uzgoja certificiranu sa ISO9001 certifikatom stoga se iskorištena sirovina može bez problema koristiti u kompostiranju i uzgoju biljaka. Organska kava mora sadržavati natpis “EU Organic seal” koji garantira da farma s koje kava dolazi nije tretirana sintetskim pesticidima te da se uzgojem i proizvodnjom te distribucijom smanjio štetan utjecaj na okoliš.

Smanjenje CO2

Izvori energije koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti ili djelomično, posebno energija vodotoka, vjetra, neakumulirana sunčeva energija, biodizel, biomasa, bioplin, geotermalna energija itd. na ovaj način se smanjuje uvelike i proizvodnja CO2 koja uvelike negativno utječe na okoliš; tvrtka De’Longhi kao primjer navodi svojih 51% iskoristivosti energije iz obnovljivih izvora zbog čega su smanjili 436 tona emisije Co2 u proizvodnji !

Edukacija je vezana uz kolektivnu odgovornost i razvoj svijesti o važnosti održivog razvoja

Sve ovo jasno reflektira i brigu o ljudima u korporaciji ali i njihovo kontinuirano educiranje te povezivanje sa stručnim i educiranim znanstvenicima sa globalno najboljih sveučilišta te World Coffee Research centra – jer unaprijeđenje života na zemlji je prije svega educiranost svih ljudi koji su povezani sa proizvodnjom ali i konzumacijom određene sirovine tj proizvoda.

“Promjena je moguća. Doista, sada je to potrebno. Ne postoji alternativa,” objašnjavaju Paolo di Croce, direktor Slow Fooda više od dva desetljeća, i Emanuele Dughera, koordinator Koalicije za kavu Slow Food. “Svijet je pokazao i nastavlja dramatično pokazivati ​​da trenutni model razvoja treba revidirati i redizajnirati kako bi se osigurao pristup dobroj, čistoj i poštenoj hrani za sve. Neodrživi model mora se promijeniti za ljude i planet.”

Slow Food je globalni pokret aktivan u 160 zemalja, koji svima omogućuje pristup dobroj, čistoj i pravednoj hrani. Njeguje mrežu lokalnih zajednica i aktivista koji brane kulturnu i biološku raznolikost, promiču obrazovanje o ukusu i prenošenje tradicionalnih znanja te utječu na javnu i privatnu politiku. Tisuće Slow Food projekata i Presidia poboljšavaju i štite sorte povrća i žitarica, sireve i druge tipične lokalne proizvode. Napori Slow Fooda za zaštitu također su usmjereni na kavu kroz određeni projekt s globalnim dosegom: Slow Food Coffee Coalition.

Slow Food Coffee Coalition je otvorena, suradnička mreža koja ujedinjuje cijeli lanac opskrbe kavom, od farmera do potrošača. De’Longhi je odlučio postati glavni partner inicijative za poticanje suradnje i dijeljenje znanja unutar industrije. “Kao proizvođač aparata za kavu koji koriste zrna kao sirovinu, naša je odgovornost zaštititi ljude i procese koji su u srcu našeg poslovanja. U isto vrijeme, dopuštamo potrošačima da otkriju što se krije iza kave koju svakodnevno piju,” kaže Zeno Adami, globalni direktor brenda De’Longhi. “Zadovoljstvo nam je surađivati ​​sa Slow Foodom. Za našu tvrtku to predstavlja još jednu priliku da doprinesemo evoluciji industrije kave pružanjem veće transparentnosti našim kupcima.”

Zahvaljujući ovoj suradnji, De’Longhi će pridonijeti organiziranju događaja i seminara koje je organizirao Slow Food, a koji proširuju projekt, dajući vidljivost i glasove različitim ulogama u lancu opskrbe kavom – prije svega poljoprivrednicima. Promjena prema dobroj, čistoj i poštenoj kavi zajednička je odgovornost De’Longhija, njegovih dobavljača i kupaca i svih koji vole ovaj napitak.

Održivi procesi imaju veliku ulogu u unaprijeđenju ne samo vrijednosti brenda na tržištu u očima potrošača već i u potpunosti unaprijeđenje kvalitete poslovanja.

Izvor : De’Longhi & fotografije De’Longhi / Unsplash

You may also like